XXIV dominica post pentecosten

A więc 24 niedziela po zesłaniu Ducha Świętego! Za tydzień:

Adwent!

Tydzień ten jest zakończeniem roku liturgicznego oraz przypomnieniem końca świata!

W ewangelii czytamy o dwóch zdarzeniach wielkiej doniosłości – zburzeniu Jerozolimy i końcu świata. Te dwa zdarzenia, aczkolwiek oddzielone od siebie w myśli Chrystusa są ściśle zespolone. Spełnienie się proroctwa o zburzeniu Jerozolimy w niespełna 40 lat, jest dla nas dowodem że i przyjście Chrystusa jest niezawodne.

Trwajmy więc mocno w wierze Chrystusa, Boga prawdziwego i wszystkowiedzącego.

Ziemia i niebo przeminą ale JEGO słowa nie przeminą.

Gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, która jest przepowiedziana przez Daniela proroka – wtedy ci co są w Judei niech uciekają w góry, a kto na dachu – niech nie zstępuje, aby co wziąć z domu swego; a kto na roli – niech się nie wraca brać sukni swojej [ … ] Albowiem naonczas będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata – aż dotąd, ani nie będzie [ … ] Wtedy jeśliby wam kto rzekł: Oto tu jest Chrystus, albo: tam – nie wierzcie! Albowiem powstaną fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i czynić będą znaki wielkie i dziwy tak iż w błąd wprowadzeni byli (jeśli być może) i wybrani. Albowiem jako błyskawica wychodzi od wschodu słońca i ukazuje się aż na zachodzie, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego.
Kto czyta – niech rozumie; niebo i ziemia przeminą – ale moje słowa nie przeminą.

Mt 24, 15 – 35

Rzekłem
Dago Piastun

Reklamy

Niezwykły O. Charbel

https://pl.wikipedia.org/wiki/Charbel_Makhlouf

Ojcze Charbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami. Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego.

Pomagaj w wyborze dobra i unikania zła. Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych.

Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen.

st-charbel1

Medytacja na IV niedzielę adventis

Dewotce służebnica w czymsiś przewiniła

Właśnie natenczas, kiedy pacierze kończyła.

Obróciwszy się przeto z gniewem do dziewczyny,

Mówiąc właśnie te słowa: „… i odpuść nam winy,

Jako my odpuszczamy” – biła bez litości.

Uchowaj, Panie Boże, takiej pobożności.

Sobotnia medytacja

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.
(Łk 1,39-45)

R. I. P.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż 16 grudnia b.r. zmarł
bp Robert Mc Kenna, w wieku 88 lat.
Urodził się w USA 8 lipca 1927 roku.
W 1958 będąc członkiem zakonu Dominikanów został wyświęcony na kapłana przez kard Amletto Giovanni Cicognani.
Od samego początku Soboru Watykańskiego II był przeciwnikiem jego reform, co pogłębiały gruntowne studia, które prowadził w zakonie.
Był przeciwny przede wszystkim modernistycznym zmianom w doktrynie oraz liturgii.

22 sierpnia 1986 roku został konsekrowany na biskupa przez :
Michel Guerarda des Lauriers – Dominikanina oraz byłego teologa Piusa XII, również odcinającego się, od posoborowego modernistycznego Rzymu.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie
A światłość wiekuista niechaj mu świeci
niech odpoczywa w pokoju wiecznym
Amem

FrMcKenna (1)mc kenna

Rozważanie – medytacja

„Jeden jest Kościół Chrystusowy chociaż aktualnie Jego członkowie w niejednakowym są stanie:jedni pielgrzymują i walczą na ziemi, inni radują się wraz z aniołami pełnym zwycięstwem i chwałą w niebie, jeszcze inni uwalniają się od skutków swych przewinień w czyśćcu”
Ks. Bronisław Mokrzycki

Rozważania na III niedzielę adwentu

„Gaudete in Domino semper” – weselcie się zawsze w Panu!

Radość; wynika ona z ufności w Boga i w wierności w wypełnianiu codziennych obowiązków. Jest to najskuteczniejszy sposób przygotowania się do przyjścia Jezusa. Do naszych serc; wszystkie nasze troski, żale, smutki, niedoskonałości, utrapienia, choroby, cierpienie, trudy dnia codziennego mamy zawierzyć Chrystusowi. On zrozumie. On pocieszy.

„Baczcie na pokorę tego, przed którym idzie Jan pełen pokory, abyście nie odczuli boleśnie majestatu Tego przed którym pójdzie Eliasz. Bracia moi, żadna zasługa Jana nie może się równać z zasługą jaką zdobył przez swoje upokorzenie się. Mógł bowiem ludzi w błąd wprowadzić i być uważany za Mesjasza – tak był wielkim i pełnym łaski – a jednak otwarcie wyznał i rzekł: nie jestem Chrystusem”
Św. Augustyn