Na Boże Narodzenie

In splendoribus Sanctorum, ex utero ante luciferum genui te
W blaskach świętości, z istoty Bóstwa przed jutrzenką zrodziłem Ciebie.

Syn Boży, Bóg – Słowo wyższy ponad wszelką zmienność, stał się człowiekiem, by, otrzymując jako człowiek, dar Ducha Świętego zachował go dla ludzkiej natury pewnie i na zawsze. Przez Chrystusa, Boga – Człowieka, Bóg zespolił się nierozerwalnie z naturą ludzką i odtąd rodzaj ludzki zginąć już nie może.

W Chrystusie objawiła się niezmierna miłość Boga: miłość, której uwierzyliśmy i na której opiera się cała nadzieja nasza.

Każdy bowiem przez Jezusa Chrystusa, który jest Słowem wcielonym, ma możność odnalezienia Boga, a zatem i zbawienia swej duszy.

 

 

Reklamy

Winobranie XVIII – NOE Przebudzenie

Szukaj prawdy jasnego płomienia
i szukaj nowych nie odkrytych dróg!
Otrząsaj kwiaty z dawnych mitów
i rozpraszaj legendowy mrok
Nieś wiedzy pochodnię na czele!
Lecz przestań własną pieścić się boleścią!
Przestań tym ciągłym lamentem się poić!
Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią
Mężom przystoi – w milczeniu się zbroić….

Die VIII decembri Anno Domini MMXV

Przebudzenie I

Belkami domu naszego są cedry,
a cyprysy ścianami

Bo oto minęła już zima,
deszcz ustał i przeszedł.

Na ziemi widać już kwiaty, nadszedł czas przycinania winnic6, i głos synogarlicy już słychać w naszej krainie.

13 Drzewo figowe wydało zawiązki owoców i winne krzewy kwitnące już pachną.